top of page
כל האמת
מאחורי
המסכות

?מי אנחנו

.אנחנו קבוצת אזרחים שלוקחים אחריות על בריאותינו ובריאות ילדינו 
.באתר שלנו, תוכלו למצוא מידע מבוסס ואמין על השפעת המסכות
,מסקירת המאמרים והמחקרים עולה כי מעבר לנזקים הסביבתיים
,אין בעטיית המסכות כל תועלת במניעת הדבקה וחולי ויותר מכך
.הן גורמות נזקים לגוף ולנפש, לנו וליקרים לנו מכל
Sky

 חמש סיבות להסרת מסכות

01

עובדתית

02

בריאותית

03

חברתית ונפשית

04

אכיפה בררנית

05

אין חובת מסכות אוניברסלית

לוגו צבעוני בלי תאריך + רקע שקוף.png
happy-little-caucasian-girl-with-blonde-hair-witho-2021-08-30-07-07-29-utc.jpg
bottom of page