top of page

האם מסיכות יעילות? סקירה ספרותית מזויות שונות (באנגלית)

Updated: Feb 23, 2022

המסמך המצורף בעמוד זה מהווה סקירה ספרותית קצרה מזוויות שונות של נושא יעילות המסיכות במניעת תחלואה.

המסמך סוקר מאמרים מדעיים בנושא זה ובין היתר מתייחס גם לנתונים אפידמיולוגיים המשווים מדינות עם/בלי חובת מסיכות וכן מדינות שבהן המדיניות התחלפה ומה היתה ההשפעה על תחלואה.

המסמך גם מתייחס למקרים שטוענים שקיימת תועלת בעטיית מסיכות ומסביר מדוע מחקרים אלו חלשים.

בחלקו האחרון ניתנת סקירה על הנזקים האפשריים מעטיית מסיכה.

כל המחקרים המצוטטים ניתנים בהפנייה בקישור וניתן לקרוא אותם במלואם.

המסמך כולו באנגלית אך שווה את הקריאה למי שרוצה להבין טוב יותר מה ה"מדע" אומר בעניין.Are Face Masks Effective_ The Evidence. – Swiss Policy Research
.pdf
Download PDF • 5.56MB

395 views0 comments

Comments


bottom of page