top of page

ועדת הבריאות 2.5.22 - כשהאמת נגמרת מתחילה השתקה

אתר הכנסת בחר לשדר גם את מה שנאמר לאחר הדיון הפורמאלי. אז, מוזמנים לצפות עד הסוף!

אחרי חודשיים שמשרד הבריאות מורח זמן בדיוני המסכות בועדת בריאות, הוא נאלץ להציג, לדרישתו של עו״ד אורן פסטרנק, שזכתה לגיבוי היו"ר (שהוחלפה משום מה לדיון זה), מחקרים שיתמכו עמדתו.

מאחר שלא הצליח להציג ולו מחקר RCT אחד שקובע יעילות המסכות! ולבטח לא 95% יעילות כמו שטען עד כה! הוא הציג בצורה מטעה את המחקר הבנגלדשי (זה שלא מצא יעילותן) כאילו שמצא את יעילותן, על אף שקבע רק 11% יעילות! לבני 50 ומעלה בלבד! ונגד הדלתה בלבד! יובהר כי האומיקרון מדבק הרבה יותר, ולכן סביר שכנגדו תתבטל גם היעילות הנמוכה שנמצאה!


נזכיר, שמשה"ב טען שהמסכות מייצרות הגנה של 95%! . כנראה שמ"מ יו"ר הועדה הבין שעו"ד פסטרנק יחשוף שמדובר בהטעיה, ויביך את משה"ב שהתעלם בסקירתו ממחקרי RCT בעלי איכות מדעית גבוהה לעין שיעור מהמחקרים שהוצגו, ואשר לא מוצאים יעילות לעטיית מסכות ע"י הציבור, לכן מנע ממנו זכות תגובה אפילו של דקה, לסקירה בת 30 דק' של משרד הבריאות! כשעו"ד פסטרנק בחר בכל זאת להוציא את האמת החוצה, היו"ר בחר להוציא אותו החוצה... כי כשנגמרת האמת, מתחילה ההשתקה! .


המצגת של משה"ב הוסתרה מהציבור! לא העלו אותה כחומר רקע לפני הדיון לאתר הכנסת כמקובל! וכן, במהלך הדיון שמרו את קיומה בסוד עד לסיום דברי עו״ד פסטרנק כדי שיוכלו להגיד שנתנו לו זכות דיבור, כשבפועל סתמו לו את הפה מלהגיב לסילופים שבה!

החלפת יו"ר הועדה מדיון לדיון לא מאפשרת לו שליטה בחומר! שימו לב שהוא לא יודע שהצט"מ (צוות טיפול במגפות) הוא זה שאמר שאין מחקר ראוי שתומך את יעילות המסכות בציבור, למרות שהדבר הוצג על ידינו בדיון הקודם!


מ"מ יו"ר הועדה הגיע במדיניות של השתקה כלפינו (בדיון קודם צעק שלא מבין למה נותנים לעו״ד פסטרנק זכות דיבור), עצר אותו במהלך הדברים שוב ושוב והגביל את זמן הדיבור שלו בצורה לא הגיונית!

מ"מ יו"ר הועדה החליט שעו"ד פסטרנק שהציג 4 מחקרי RCT ואת המחקר החדש מסאו פאולו אינו נציג של המדע בדיון, למרות שרמ"ט בריאות הציבור (שאינה רופאה או מדענית) הציגה רק מחקרים השוואתיים נחותים!

מ"מ היו"ר הטעה הציבור כאילו באלבמה היו פי 10 נפטרים ממדינות בהן הייתה חובת מסכות. היו בה רק 19% יותר נפטרים, אך סך כל התמותה פר מיליון איש במדינות עם חובת מסכות בארה"ב גבוהה מאשר זו במדינות ללא חובת מסכות!

מ"מ היו"ר מעלה טיעון פופליסטי שלא היה מאשר מחקר RCT במסכות כדי שלא לסכן הנבדקים. לא שמענו ממנו ביקורת על אישור מחקרי RCT לחיסון קורונה, פוליו ולאינספור תרופות וחיסונים אחרים!

רמ"ט בריאות הציבור מציגה סקירה בת 30 דקות מלאה בטעויות והטעיות. מציגה מחקרים השוואתיים נחותים, מודלים שנעשו על מחשב ולא על בני אדם, ומחקרים על עטיית מסכות ע"י צוותים רפואיים ולא ע"י הציבור!

כאמור, מחקר ה-RCT היחיד בסקירה הוא הבנגלדשי, שקובע 11% יעילות רק מעל גיל 50! ונגד הדלתה! האומיקרון הרבה יותר מדבק ולכן סביר שהיעילות מולו תקטן ל-0%!


הסקירה מתעלמת ממחקר ה-RCT הדני (החשוב מכל המחקרים שהוצגו!) שנעשה בזמן הקורונה, וממחקרי ה-RCT הצרפתי מ-2010, והאוסטראלי-סעודי ממרץ 2020, שלא מצאו יעילות לעטיית המסכות ע"י הציבור! .

48 views0 comments

コメント


bottom of page