top of page

חובת מסכות? מסתבר שלא לכולם...

בעוד הילדים של כולנו נאלצים לשאת את נטל המסכות מידי יום במשך שעות מרובות, נבחרי הציבור מרשים לעצמם להתעלם מהחוקים שהם עצמם התקינו ונושמים בחופשיות אויר נקי ללא חלקיקי מסיכות רעילים.

מצד אחד ניתן להבין אותם שכן כל אדם רוצה וצריך לנשום אויר נקי שאינו מזוהם בחלקיקי פלסטיק וחומרים רעילים כמו פורמאלדהיד (אלו חומרים המוטבעים בבד המסכות), אך מנגד - מהן אמות המוסר שלפיהן מתנהלים משרתי הציבור אשר מרשים לעצמם לחייב את ילדנו לעטות מסיכה בעוד הם עצמם מתעלמים מהחוק? הייתכן שמדובר בהיעדר דוגמה אישית מקרי בהיקף כה רחב או שמא זו בעצם הדוגמה האישית הנכונה?


להלן מקבץ צנוע מהתנהגותם של אלה אשר מחליטים על עתיד ילדינו:

הנהגת ההורים הארצית, הנציגים האמורים להילחם על בריאות ילדנו במסגרות החינוך, באירוע בתחילת חודש מרץ 2022:
ראש הממשלה החליפי, שרה ומפכ"ל המשטרה, אותה המשטרה שמכלה את זמנה היקר במרדף אחר אנשים ללא מסכה, צולם ב- 3.4.22:
השבעת שופטים בבית הנשיא, חלקם בקבוצת סיכון מבחינת גיל, צולם ב- 8.3.22:
צילומים נוספים מתחילת שנת 2022:
פגישת היערכות למסע ההלוויה של הגר״ח קנייבסקי זצ״ל . 19.3.22


41 views0 comments

Comentários


bottom of page