top of page

מהם הנזקים העשויים להיגרם עקב עטיית מסכות לפרק זמן ממושך

Updated: Feb 23, 2022

סקירת ספרות מדעית עד 2/21 - רן ישראלי


סקירה זו הינה עדות לכוחה הגדול של התעמולה, להתלכדות החזקה סביב תכתיבי הממסד ולרצון העז של בני האדם להרגיש שהם חלק ממשהו חברתי גדול.


אני מדבר כמובן על "סיפור ההצלחה" של כפיית המסכות בשנה האחרונה - סיפור שממנו אנו נאלצים לסבול לגמרי לשווא, מבלי שיש לכך כל תועלת מוכחת.

נזקי המסכות יהיו גדולים - וייקח עוד זמן רב עד שנוכל לאמוד אותם במדויק. כך או אחרת, בעוד כמה שנים נביט כולנו לאחור לעבר התקופה הארורה הזאת ונתהה: כיצד למען השם הצליחו להכשיר את מרבית העולם לציית למניפולציה פסיכולוגית, מטופשת ונלוזה כל כך? כיצד הצליחו במשך כל כך הרבה זמן לפגוע בבריאות וחופש הפרט של כולנו? סקירה זו מתייחסת לראיות המדעיות של המובן מאליו: כפיית המסכות פוגעת בבני האדם ובחברה כולה - בלי שום תועלת ניכרת לעין.


זוהי חובתן של ממשלות בכל רחבי העולם לבצע הערכת בטיחות של עלות למול תועלת, כזו שנובעת מעיקרון בסיסי ביותר :זהירות מונעת. לא כך היה בשנה האחרונה, כשממשלות רבות (לדוגמא: ישראל וקנדה) בחרו לנקוט בצעדים נוקשים יותר מאלו שהומלצו על ידי ארגון הבריאות העולמי [1].

באפריל 2020, פרופ' אנטוניו לזרינו, פרופ' מארק המר ופרופ' סוזאן מיצ'י פרסמו נייר עמדה שמביע התנגדות לסטייה מעיקרון הזהירות המונעת - בכל הנוגע להמלצות הנוקבות שהחלו להתפרסם באותה העת לגבי עטיית מסכות [2]. הם הזהירו בין היתר מפני סכנות פוטנציאליות, מתחושת ביטחון מטעה, ומכך ששימוש לא נכון במסכה עלול להסב נזק:

"While no single formulation of that principle has been universally adopted, the precautionary principle aims at preventing researchers and policy makers from neglecting potentially-harmful side effects of interventions. Most scientific articles and guidelines in the context of the COVID-19 pandemic highlight two potential side effects of wearing surgical face masks in the public [false sense of security, inappropriate use of face mask], but we believe that there are other ones that are worth considering before any global public health policy is implemented involving billions of people. It is necessary to quantify the complex interactions that may well be operating between positive and negative effects of wearing surgical masks at population level. It is not time to act without evidence.


ב-13 לאוגוסט 2020, קבוצת מנתחים מיוון הזהירה מכך שלבישת ציוד הגנה אישי Personal Protective( Equipment – PPE)) שהינו מוגזם מידי על ידי עובדי מערכת הבריאות - עלול להסב נזק למטופלים

[3] Either in the case of a second lockdown or not, the safety of PPE use against COVID-19 for surgeons should be investigated. All parts of PPE increase surgeon's body temperature and sweating, leading to an impairment of surgeon's comfort, especially during prolonged and complicated surgical procedures. As mentioned above, PPE seems to be associated with important side effects, like dermatoses and headaches for healthcare workers. The PPE-associated discomfort and side effects during surgery may increase surgeons' anxiety and fatigue while performing difficult operations.”


במאמר שפורסם ב-22 לנובמבר, טען ד"ר ברוך וינשלבוים שלא קיים מספיק מידע בספרות בנוגע ליעילות המסכות, כמו גם שקיימות סכנות פיזיולוגיות ופסיכולוגיות רבות שיגרמו בשל עטייה ממושכת. בין הסכנות שהוא תיאר: מחסור בחמצן, קוצר נשימה, דיכוי חיסוני, עייפות, כאבי ראש, חרדות, דיכאון ועוד [4]

"Abstract: ... Although, scientific evidence supporting face masks efficacy is lacking, adverse physiological, psychological and health effects are established. Is has been hypothesised that face masks have compromised safety and efficacy profile and should be avoided from use. The current article comprehensively summarises scientific evidences with respect to wearing face masks in the COVID-19 era. Long-Term health consequences of wearing face masks: Long-term practice of wearing face masks has strong potential for devastating health consequences. Prolonged hypoxic- hypercapnic state compromises normal physiological and psychological balance, deteriorating health and promotes the developing and progression of existing chronic diseases (10 refs). Conclusion: ... Wearing face masks has been demonstrated to have substantial adverse physiological and psychological effects. These include hypoxia, hypercapnia, shortness of breath, increased acidity and toxicity, activation of fear and stress response, rise in stress hormones, immunosuppression, fatigue, headaches, decline in cognitive performance, predisposition for viral and infectious illnesses, chronic stress, anxiety and depression. Long-term consequences of wearing face mask can cause health deterioration, developing and progression of chronic diseases and premature death.”


ניתוח סיכונים - עלות למול תועלת בראייה רחבה שלפיה ממשלות בעולם נאור צריכות להכתיב מדיניות, ישנן שלוש שאלות רלוונטיות:

מהו הסיכון מ  ? COVID19

-האם ישנן עדויות לכך שמסכות פנים יכולות להפחית את הסיכון להידבקות ב - COVID 19  ?

האם מסכות הפנים גורמות לנזקים?

תשובה לשאלה הראשונה :

מהו הסיכון מ COVID19? לאחר שחלפה לה כמעט שנה שלמה מאז שארגון הבריאות העולמי הכריז ב-11.03.2020 על מגיפת הקורונה, ניתן להגדיר את הסיכון בצורה הבאה, בהתבסס על סטטיסטיקת התמותה העולמית:

סיכון =מספר מקרי המוות בשנת מגיפה \ גודל האוכלוסייה. סיכון 2.5 =מיליון \ 7.8 ביליון = ~0.03%.

גם חישוב זה עשוי להיות מנופח, שכן חלק ממקרי המוות המדווחים מ COVID19-הם "עם קורונה".

ומכיוון שבדיקות ה RT-PCR-אינן אמינות, מה שמשאיר המון מקום להטיית מידע.

בנוסף - אותה הערכה של 0.03% לא מחשיבה בתוכה את הסיכוי למות מקורונה כתלות בגיל: הגיל הממוצע ברחבי העולם.29.6 : תוחלת החיים בזמן לידה.71.5 : כמות תושבי בכל העולם 7.8~ :ביליון. תוחלת חיים גלובלית לכלל העולם.7.8B X (71.5-29.6) = 327B life years : שנות חיים שאבדו בממוצע על כל מקרה מוות מקורונה :בין 0.5 ל-5 שנים (ממוצע 2.75). שנות חיים שאבדו בגלל נגיף הקורונה במהלך שנה שלמה: "2.5M X 2.75 years = 6.687 Million life-years per "COVID year. סיכון מתוקנן לתוחלת ושנות חיים: 6.68M / 327B = 0.002%.

תשובה לשאלה השניה: האם ישנן עדויות לכך שמסכות פנים יכולות להפחית את הסיכון מ- COVID19 ?

ראו מקורות [5-7]: -הדרך היחידה למדוד בצורה מדעית ותקינה את יעילות המסכות היא על ידי מחקרי תצפית מבוקרים ורנדומלים ,)Randomized controlled trials - RCT) עם תוצאות מעבדה מאומתות.

עד היום בוצעו כ-15 מחקרי RCT שכאלו בקרב עובדי מערכת בריאות, בקהילה ובקרב האוכלוסייה הכללית - כולם נותחו בסקירות ספרות סיסטמטיות. בכל 15 המחקרים הללו נמצא שלא קיימת ירידה מובהקת בסכנה לחלות בזיהומים שונים כאשר עוטים מסכה. במילים אחרות: גם אם עטיית המסכות אכן מספקת הגנה כלשהיא - היא קטנה מידי בשביל שעולם המדע יזהה או יכיר בה.

זה ברור כשמש שממשלות ברחבי העולם משתמשות בתעמולה שקרית ולא מדעית - כזו המבוססת בעיקר על מאמרים מוטים ולא רלוונטיים. ולכן, התשובה היא לא :לא קיימות ראיות מהימנות לפיהן מסכות יכולות להפחית את הסכנה הפוטנציאלית מנגיף הקורונה.

תשובה לשאלה השלישית :האם מסכות הפנים גורמות לנזקים? כפי שציינתי בכתוב למעלה - בחודשים האחרונים יש עלייה ניכרת בכמות הדיווחים המדעיים בנוגע לסכנות ולנזקים. אין ספק שעטיית מסכות ממושכת גורמת לנזקים חמורים, שעשויים להוביל לפגיעה ארוכת טווח ואף לנכות בקרב אנשים בריאים. בעיות שדווחו בקרב עובדי מערכת הבריאות (Healthcare workers) בסקירה שפורסמה לראשונה ביוני 2020 - בחנו צוות חוקרים מאוסטרליה 5471 מאמרים, בכדי לנסות ולאתר מאמרים המתייחסים לסכנות פוטנציאליות היכולות להיגרם בשל עטיית מסכות ממושכת (בבתים, במקומות העבודה וכ'ו.) הם זיהו 37 מאמרים שפורסמו בין 2004 ל-2020, ומתוכם: ב-20 דווח על אי נוחות וגירויים. ב-4 דווח על קוצר וקשיי נשימה. ב-6 דווח על נזקים פסיכולוגיים. ב-9 דווח על קשיים ביכולת לתקשר. ב-1 דווח על זיהומים שנגרמו בשל עטיית המסכות. כך סיכמו זאת החוקרים בתקציר המאמר [8]:

There are insufficient data to quantify all of the adverse effects that might reduce the acceptability, adherence, and effectiveness of face masks. New research on facemasks should assess and report the harms and downsides. Urgent research is also needed on methods and designs to mitigate the downsides of facemask wearing, particularly the assessment of alternatives such as face shields.”


פחות מ-8 חודשים לאחר הסקירה של החוקרים מאוסטרליה, הועלתה לרשת סקירת ספרות סיסטמטית\מטה-אנליזה, שמטרתה להעריך את השפעת ציוד המגן הכבד (PPE) שנלבש ע"י 11,746 עובדי מערכת בריאות ב-14 מחקרים שונים וב-16 מדינות שונות [9]. אתאר לפניכם תוצאות מ-9 מחקרים שצויינו בסקירה: במחקר שבוצע בניו-יורק נבדקו 343 עובדים מומחים מחזית המאבק בנגיף הקורונה. 314 מתוכם דיווחו על תופעות לוואי ארוכות טווח, 245 דיווחו על כאבי ראש, 175 דיווחו על התקלפות עור הפנים, 182 דיווחו על הופעה של פצעי בגרות ו-81 דיווחו על ירידה ביכולת הקוגנטיבית [10]. במחקר שבוצע בבית חולים בעיר ההודית צ'נאי, השתתפו 250 עובדים שהתבקשו לעטות מסכות רפואיות או מסכות - N95 במשך 4 שעות לפחות בכל יום. 67.6%.דיווחו על הזעה מוגברת באזור הפה והאף. 58.2% דיווחו על בעיות נשימה, 56% דיווחו על הופעת פצעי בגרות ו-52% דיווחו על גירוד באזור האף. מחקר זה הציע שעטיית מסכות ממושכת עשויה לגרום לירידה ביכולת התפקוד ואף לעלייה ברגישות לזיהומים [11]. במחקר נוסף השתתפו 158 עובדי מערכת בריאות מסינגפור. 128מתוכם העידו שמאז שהחלו להשתמש בציוד מגן ובמסכות בפרט - הם החלו לחוות כאבי ראש חדשים .

42מתוך 46 (91.3%) שכבר חוו כאבי ראש קיימים קודם לכן - דיווחו על החמרה בכאב, כמו גם על ירידה ביכולת לתפקד כראוי במהלך עבודתם מול פציינטים [12-14]. במחקר אחר מאיטליה השתתפו 383 עובדי מערכת בריאות. מקרב 166 מתוכם אשר ציינו שלא חוו כאבי ראש בעבר - 44 (26.5%) העידו שפיתחו כאבי ראש חדשים. מקרב 217 העובדים האחרים שהעידו על כך שחוו בעבר כאבי ראש - 31.3% דיווחו על החמרה במיגרנות\ב"התקפים" שחוו בעקבות עטיית המסכות בתקופת הקורונה [15]. תוצאות דומות נצפו גם במחקרים נוספים שבוצעו במרוקו [16], בטורקיה [17], בספרד [18], בפקיסטן [19] ובהודו [20]. בעיות פיזיולוגיות שנצפו בקרב מבוגרים בריאים בשנת 2015 - חוקרים מהונג קונג טענו שמסכות N95 ומסכות פנים כירורגיות גורמות לשינויי לחות וטמפרטורה משמעותיים באזור הפנים. הם דיווחו על כך שהמסכות הללו גורמות בין היתר לדפיקות לב מואצות, לעייפות ולתחושת אי-נוחות כללית [21]. במחקר RCT גרמני שפורסם בדצמבר 2020 נמצא שמסכות כירורגיות ומסכות N95 משפיעות בצורה שלילית על הפרמטרים הבאים: תפוקת כוח מרבית (Pmax) ספיגת חמצן מרבית ,(VO2max/kg) תפקוד ריאתי במצב מנוחה ועוד [22].

Discussion: This first randomized cross-over study assessing the effects of surgical masks and FFP2/N95 masks on cardiopulmonary exercise capacity yields clear results. Both masks have a marked negative impact on exercise parameters such as maximum power output (Pmax) and the maximum oxygen uptake (VO2max/kg). FFP2/N95 masks show consistently more pronounced negative effects compared to surgical masks. Both masks significantly reduce pulmonary parameters at rest (FVC, FEV1, PEF) and at maximum load (VE, BF, TV). ... Pulmonary function: ... The data of this study are obtained in healthy young volunteers, the impairment is likely to be significantly greater, e.g., in patients with obstructive pulmonary diseases (ref). From our data, we conclude that wearing a medical face mask has a significant impact on pulmonary parameters both at rest and during maximal exercise in healthy adults. Cardiac function: ... These data suggest a myocardial [relating to the muscular tissue of the heart] compensation for the pulmonary limitation in the healthy volunteers. In patients with impaired myocardial function, this compensation may not be possible.”


פגיעה פסיכולוגית באוכלוסייה הכללית את הפגיעה הפסיכולוגית שתיגרם בעקבות כפיית המסכות שהתחילה ב-2020 הולכים לחקור עוד שנים רבות. אחת הדרכים לבדוק את שלומות ורווחת בני האדם היא דרך "תאוריית ההגדרה העצמית-Self Determination Theory - (SDT שהיא גם הבסיס המדעי למוטיבציה האישית.

לפי אותה התאוריה, בני האדם זקוקים מטבעם למספר צרכים אוניברסליים על מנת "לפרוח ולשגשג".

בין היתר בני האדם זקוקים לאוטונומיה (חופש פעולה) וליכולת ליצור מצבים של שייכות, אינטימיות וקיום קשרים חברתיים [23-24].

תינוקות וילדים בבתי הספר במאמר שפורסם בספטמבר 2020 ונכתב ע"י הפסיכיאטר הגרמני פרופ' מנפרד שפיצר, בוצע לראשונה ניתוח של עלות למול תועלת בכל הנוגע לחובת עטיית המסכות בבתי הספר. שפיצר טען שכיסויי פנים מורידים את יכולתם של הילדים לתקשר עם הסובבים אותם, כמו גם לחקות את הבעות פניהם. רגשות חיוביים הופכים בגלל המסכות לפחות משמחים, בעוד שרגשות שליליים מוגברים ונהיים דרמטיים יותר - מה שיכול להשפיע באופן ניכר על יכולת הלימוד ועל מצבם הנפשי של הילדים [25].


מאמר נוסף ניסה לבחון את הסבירות שתינוקות יפגעו מהעובדה שהם נולדים ל"עולם שכולו מסכות", בטענה שהיעדר קשריים חברתיים עשוי לפגוע בהתפתחות ארוכת טווח [26]. "Abstract: ... COVID-19 has changed the way that newborn babies are cared for within the neonatal setting due to the introduction of social distancing and wearing of face masks to limit the spread of the infection. Potential implications exist related to the normal development of bonding and connections with others. This paper discusses the importance of face to face interactions for early attachment between babies and parents within the context of relevant underpinning developmental theory. ...”


בפברואר 2021 פרופ' דיוויד לבקוביץ' מאוניברסיטת ייל הצביע על הבעייתיות שיכולה להיווצר דווקא אצל תינוקות, שהחל מגיל 8 חודשים לומדים שפה ודיבור בעזרת קריאת שפתיים [27]. The COVID pandemic has laid bare our fundamental need to see whole faces. Could it be that babies and young children, who must learn the meaning of the myriad communicative signals normally available in their social partners’ faces, are especially vulnerable to their degradation in partially visible faces? ... in my lab, We discovered that babies begin lipreading at around 8 months of age. ... Crucially, once lip-reading emerges in infancy, it becomes the default mode of speech processing whenever comprehension is difficult. ...Overall, the research to date demonstrates that the visible articulations that babies normally see when others are talking play a key role in their acquisition of communication skills. Research also shows that babies who lip-read more have better language skills when they’re older. If so, this suggests that masks probably hinder babies’ acquisition of speech and language.”


בנובמבר 2020 פורסם מאמר ע"י קבוצת רופאי ילדים וחוקרים מארה"ב, לפיו עולה שמסכות פנים גורמות (בין היתר) לכאבי ראש בקרב צעירים [28]: Many common triggers such as dehydration, fasting, sleep problems, and stressors were discussed above. Here we highlight [computer] screen use and mask wearing as potential additional school‐related triggers. ... Pressure created by the mask or its straps against various contact points on the face or scalp could trigger headache”


כל הרעיון במסכות הוא לנשום אוויר דרך שכבת חומר מסננת - שהינה צמודה לראש בעזרת רצועות הדוקות שלוחצות על הראש, על האף ובמיוחד על האוזניים. קבוצת חוקרים מאיטליה התריעה על הסכנות מכך במאמר

שפורסם ביוני 2020 [29]:

"Abstract: ... Among those on the market, surgical masks with elastic loops are the ones most chosen by parents for their children. These elastics cause constant compression on the skin and, consequently, on the cartilage of the auricle, leading to erythematous and painful lesions of the retroauricular skin when the masks are used for many hours a day. Preadolescent children have undeveloped auricular cartilage with less resistance to deformation; prolonged pressure from the elastic loops of the mask at the hollow or, even worse, at the anthelix level can influence the correct growth and angulation of the outer ear. In fact, unlike when using conservative methods for the treatment of protruding ears, this prolonged pressure can increase the cephaloauricular angle of the outer auricle. It is important for the authorities. supplying the masks to be aware of this potential risk and for alternative solutions to be found..."


בכדי לקבל הערכה של עלות למול תועלת, חוקרים מאוניברסיטת ויטן (גרמניה) ניסו לבחון את השפעת עטיית המסכות על בריאותם הפיזית והנפשית של ילדים ובני נוער. עד ה-26.10.2020 דווח למרכז רישום מקוון שבאוניברסיטה מידע בנוגע ל-25,930 ילדים, בדיווחים שהוזנו מ-20,353 אנשים:

זמן עטיית המסכות הממוצע שדווח עבור כל תלמיד: 270 דקות. 68% מההורים דיווחו על ליקויים\פגיעות בילדיהם. (13,811) 53.3% דיווחו על כאבי ראש. (12,824) 49.5% דיווחו על קשיי ריכוז. (9,286) 49.3% דיווחו על ירידה באושר הכללי של הילדים. (8,280) 44% דיווחו שילדיהם כבר לא רוצים ללכת לגן/לבית הספר. (10,907) 42.1% דיווחו על חוסר נוחות כללית. (9,835) 38% דיווחו על בעיות בתהליך הלמידה. (5,849) 31.3% העידו שילדיהם ישנים גרוע מבעבר [30:]

Discussion: This world's first registry for recording the effects of wearing masks in children is dedicated to a new research question. Bias with respect to preferential documentation of children who are particularly severely affected or who are fundamentally critical of protective measures cannot be dismissed. The frequency of the registry’s use and the spectrum of symptoms registered indicate the importance of the topic and call for representative surveys, randomized controlled trials with various masks and a renewed risk-benefit assessment for the vulnerable group of children: adults need to collectively reflect the circumstances under which they would be willing to take a residual risk upon themselves in favor of enabling children to have a higher quality of life without having to wear a mask.”


זיהומים מיקרוביאלים בשל עטיית מסכות כשמרבית החוקרים בשנה האחרונה התייחסו לסכנות העולות מכפיית עטיית המסכות - הם נטו להזניח את העובדה הכי פשוטה ומובנית מאליה: חיידקים ופתוגנים רבים יכולים לשגשג בקלות בסמוך למסכות הבד, שכן החום והלחות סביבם מהווים עבורם מצע גידול אופטימלי - במיוחד כשלא מחליפים את המסכות באופן תדיר [1] [5] [7]. קבוצת רופאים וחוקרים מגרמניה תיארה זאת באופן מפורט במאמר שפורסם באוגוסט 2020 [31].

If masks are not exchanged regularly (or washed properly when made of cloth), pathogens can accumulate in the mask. When improperly used, the risk of spreading the pathogen—including SARS-CoV-2—might be critically increased.” (p. 5)


בנובמבר 2020, קבוצת חוקרים אמריקאית פרסמה סקירה מקיפה בנוגע לסכנות

הביולוגיות-רפואיות שעשויות להיגרם עקב עטיית מסכות ממושכת [32]. סקירה זו מבוססת על מאמרו החדש של פרופ' דניס רנקורט:

Review of scientific reports of harms caused by face masks, up to February 2021:

ממליץ לכם לקרוא גם את הסקירה הקודמת שלי,

המבוססת על מאמרו הקודם של פרופ' רנקורט: Face masks, lies, damn lies, and public health officials: "A growing body of evidence":


מקורות:

[1] 2020--Hickey and Rancourt : “21 June 2020 letter to the Executive Director of the WHO. RE: WHO advising the use of masks in the general population to prevent COVID- 19 transmission”. Hickey, J and Rancourt DG. Ontario Civil liberties Association (21 June 2020). http://ocla.ca/ocla-letter-who/ [2] 2020--Lazzarino : "Rapid Response: Covid-19: important potential side effects of wearing face masks that we should bear in mind". Antonio Lazzarino, A Steptoe, M Hamer, S Michie. 20 April 2020. BMJ. --- - https://www.bmj.com/content/369/bmj.m1435/rr-40

[3] 2020--Frountzas : M. Frountzas, C. Nikolaou, D. Schizas et al., “Personal protective equipment against COVID-19: Vital for surgeons, harmful for patients?”, The American Journal of Surgery. 13 August 2020. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2020.09.014 [4] 2021--Vainshelboim : Vainshelboim B. “Facemasks in the COVID-19 era: A health hypothesis”. Medical Hypotheses. 2021;146:110411. doi:10.1016/j.mehy.2020.110411 --- -https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680614/ [5] 2020--Rancourt : “Masks Don’t Work: a Review of Science Relevant to Covid-19 Social Policy”. Rancourt, DG (11 April 2020) ResearchGate, obtained 400 K reads, then was deplatformed, as per this report: https://archive.org/.../covid-censorship-at-research- gate-2/. Now at: https://vixra.org/abs/2006.0044 , and at: https://www.rcreader.com/.../masks-dont-work-covid-a... . And see the Digi-Debates about criticism of the article: “Digi-Debates. The Face Mask Debate”, Digi Debates YouTube Channel, 25 July 2020, https://youtu.be/AQyLFdoeUNk , and at: https://www.digi-debates.com/. [6] 2020--Rancourt : “Face masks, lies, damn lies, and public health officials: "A growing body of evidence"”. ResearchGate (3 August 2020). DOI: 10.13140/RG.2.2.25042.58569 -https://www.researchgate.net/.../343399832_Face_masks... [7] 2020--Rancourt : “Measures do not prevent deaths, transmission is not by contact, masks provide no benefit, vaccines are inherently dangerous: Review update of recent science relevant to COVID-19 policy”. Rancourt, DG (28 December 2020). Republished, PANDA (3 January 2021). https://www.pandata.org/science-review-denis-rancourt/ [8] 2020--Bakhit : “Downsides of face masks and possible mitigation strategies: a systematic review and meta-analysis”. Mina Bakhit, Natalia Krzyzaniak, Anna Mae Scott, Justin Clark, Paul Glasziou, Chris Del Mar. medRxiv 2020.06.16.20133207; doi: https://doi.org/10.1101/2020.06.16.20133207. Now accepted for publication in BMJ Open. ----https://www.medrxiv.org/con.../10.1101/2020.06.16.20133207v1 [9] 2021--Galanis : Galanis P, Vraka I, Fragkou D, Bilali A, Kaitelidou D. “Impact of personal protective equipment use on health care workers’ physical health during the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis”. medRxiv; 2021. DOI: 10.1101/2021.02.03.21251056. ---- https://www.medrxiv.org/.../05/2021.02.03.21251056.full.pdf [10] 2020--Rosner : Elisheva Rosner E (2020) “Adverse Effects of Prolonged Mask Use among Healthcare Professionals during COVID-19”. Journal of Infectious Disease and Epidemiology 6:130. doi.org/10.23937/2474-3658/1510130 ---- https://clinmedjournals.org/.../journal-of-infectious... [11] 2021--Purushothaman : Purushothaman, P.K., Priyangha, E. & Vaidhyswaran, R. “Effects of Prolonged Use of Facemask on Healthcare Workers in Tertiary Care Hospital During COVID-19 Pandemic”. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 73, 59–65 (2021). https://doi.org/10.1007/s12070-020-02124-0 [12] 2020--Ong : Ong JJY, Bharatendu C, Goh Y, Tang JZY, Sooi KWX, Tan YL, Tan BYQ, Teoh HL, Ong ST, Allen DM, Sharma VK. “Headaches Associated With Personal Protective Equipment - A Cross-Sectional Study Among Frontline Healthcare Workers During COVID-19”. Headache: The Journal of Head and Face Pain. 2020 May;60(5):864-877. doi: 10.1111/head.13811. Epub 2020 Apr 12. PMID: 32232837. --- - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32232837/ [13] 2020--Magnavita (critique of Ong, 2020): Magnavita, N. and Chirico, F. (2020), “Headaches, Personal Protective Equipment, and Psychosocial Factors Associated With

COVID‐19 Pandemic”. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 60: 1444- 1445. https://doi.org/10.1111/head.13882 [14] 2020--Goh (response to critique of Ong, 2020): Goh Y, Ong JJY, Bharatendu C, Tan BYQ, Sharma VK. “Headaches Due to Personal Protective Equipment During COVID-19 Pandemic: A Comment”. Headache: The Journal of Head and Face Pain. 2020;60(7):1446- 1447. doi:10.1111/head.13879 --- - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323331/ [15] 2021--Rapisarda : Rapisarda, L., Trimboli, M., Fortunato, F. et al. “Facemask headache: a new nosographic entity among healthcare providers in COVID-19 era”. Neurological Sciences (2021). https://doi.org/10.1007/s10072-021-05075-8 [16] 2020--Hajjij : Hajjij A, Aasfara J, Khalis M, et al. “Personal Protective Equipment and Headaches: Cross-Sectional Study Among Moroccan Healthcare Workers During COVID19 Pandemic”. Cureus. 2020 Dec;12(12):e12047. DOI: 10.7759/cureus.12047. --- -https://europepmc.org/article/med/33447477 [17] 2020-- Çağlar : Çağlar, A., Kaçer, İ, Hacımustafaoğlu, M., Öztürk, B., & Öztürk, K. (2020). “Symptoms associated with personal protective equipment among frontline healthcare professionals during the COVID-19 pandemic”. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 1-15. doi:10.1017/dmp.2020.455 ---- https://www.cambridge.org/.../FD3DF0B1437D8E4C9C577D09A22... [18] 2020--Ramirez-Moreno : Ramirez-Moreno JM, Ceberino D, Gonzalez Plata A, et al. “Maskassociated ‘de novo’ headache in healthcare workers during the COVID-19 pandemic”. Occupational and Environmental Medicine. Published Online First: 30 December 2020. doi: 10.1136/oemed-2020-106956 --- - https://oem.bmj.com/.../early/2020/12/29/oemed-2020-106956 [19] 2020--Zaheer : Rumeesha Zaheer, Maheen Khan, Ahmed Tanveer, Amal Farooq, Zohaib Khurshid. “Association of Personal Protective Equipment with De Novo Headaches In Frontline Healthcare Workers during COVID-19 Pandemic: A Cross- Sectional Study”. European Journal of Dentistry. 2020 Dec;14(S 01):S79-S85. doi: 10.1055/s-0040-1721904. Epub 2020 Dec 26. PMID: 33368069; PMCID: PMC7775222. ----https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7775222/ [20] 2020--Singh : Singh, M., Pawar, M., Bothra, A., Maheshwari, A., Dubey, V., Tiwari, A. and Kelati, A. (2020), “Personal protective equipment induced facial dermatoses in healthcare workers managing Coronavirus disease 2019”. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 34: e378- e380. https://doi.org/10.1111/jdv.16628 [21] 2005--Li : Li Y, Tokura H, Guo YP, et al. “Effects of wearing N95 and surgical facemasks on heart rate, thermal stress and subjective sensations”. Int Arch OccupEnviron Health. 2005;78(6):501-509. doi:10.1007/s00420-004-0584-4 ---- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7087880/ [22] 2020--Fikenzer : Fikenzer S, Uhe T, Lavall D, Rudolph U, Falz R, Busse M, Hepp P, Laufs U. “Effects of surgical and FFP2/N95 face masks on cardiopulmonary exercise capacity”. Clin Res Cardiol. 2020 Dec;109(12):1522-1530. doi: 10.1007/s00392-020- 01704-y. Epub 2020 Jul 6. PMID: 32632523; PMCID: PMC7338098. - https://link.springer.com/article/10.1007/s00392-020-01704-y [23] 2013--Church : Church AT, Katigbak MS, Locke KD, et al. “Need Satisfaction and WellBeing: Testing Self-Determination Theory in Eight Cultures”. Journal of Cross-

Cultural Psychology. 2013;44(4):507-534. doi:10.1177/0022022112466590 ---- https://www.webpages.uidaho.edu/.../2013%20Church%20etal... [24] 2020--Scheid : Scheid JL, Lupien SP, Ford GS, West SL. “Commentary: Physiological and Psychological Impact of Face Mask Usage during the COVID-19 Pandemic”. Int J Environ Res Public Health. 2020 Sep 12;17(18):6655. doi: 10.3390/ijerph17186655. PMID: 32932652; PMCID: PMC7558090. --- - https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32932652/ [25] 2020--Spitzer : Spitzer M. “Masked education? The benefits and burdens of wearing face masks in schools during the current Corona pandemic”. Trends in Neuroscience and Education. 2020;20:100138. doi:10.1016/j.tine.2020.100138 ---- https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7417296/ [26] 2021--Green : Green, Janet et al. “The implications of face masks for babies and families during the COVID-19 pandemic: A discussion paper”. Journal of neonatal nursing : JNN vol. 27,1 (2021): 21-25. doi:10.1016/j.jnn.2020.10.005 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7598570/ [27] 2021--Lewkowicz : "Masks Can Be Detrimental to Babies' Speech and Language Development". David J. Lewkowic. Scientific American. Cogntion, Opinion. 11 February 2021. ---- https://www.scientificamerican.com/article/masks-can-be-detrimental-to- babies-speech-and-language-development1/ [28] 2021--Karvounides : Karvounides, D., Marzouk, M., Ross, A.C., VanderPluym, J.H., Pettet, C., Ladak, A., Ziplow, J., Patterson Gentile, C., Turner, S., Anto, M., Barmherzig, R., Chadehumbe, M., Kalkbrenner, J., Malavolta, C.P., Clementi, M.A., Gerson, T. and Szperka, C.L. (2021), “The intersection of COVID‐19, school, and headaches: Problems and solutions”. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 61: 190- 201. https://doi.org/10.1111/head.14038 [29] 2020--Zanotti : Zanotti, B., Parodi, P.C., Riccio, M. et al. “Can the Elastic of Surgical Face Masks Stimulate Ear Protrusion in Children?”. Aesth Plast Surg 44, 1947– 1950 (2020). https://doi.org/10.1007/s00266-020-01833-9 - https://link.springer.com/article/10.1007/s00266-020-01833-9 [30] 2021--Schwarz : Silke Schwarz, Ekkehart Jenetzky, Hanno Krafft, Tobias Maurer, David Martin. “Corona children studies "Co-Ki": First results of a Germany-wide registry on mouth and nose covering (mask) in children”. 18 December 2020. DOI: 10.21203/rs.3.rs-124394/v1 - https://www.researchsquare.com/article/rs-124394/v1 ---- v2 (5 January 2021): https://www.researchsquare.com/article/rs-124394/v2 [31] 2020--Matuschek : Matuschek, C., Moll, F., Fangerau, H. et al. “Face masks: benefits and risks during the COVID-19 crisis”. European Journal of Medical Research 25, 32 (2020). https://doi.org/10.1186/s40001-020-00430-5 [32] 2020--Borovoy : Boris Borovoy, Colleen Huber, Maria Crisler. “Masks, false safety and real dangers, Part 2: Microbial challenges from masks”. Primary Doctor Medical Journal. November 2020. - https://pdmj.org/


להלן קישור למאמר המקורי באנגלית

5thsciencereview-masksharm----1
.pdf
Download PDF • 281KB

636 views0 comments

Comments


bottom of page