top of page

עדויות נוספות על אי-יעילות המסכות

Updated: Apr 10, 2022


במדינות רבות ברחבי העולם לא הייתה חובה לעטיית מסכות. באותן מדינות לא קרה שום שינוי דרמטי בתחלואה ולהפך – במדינות עם חובת מסכות לא נצפה שום יתרון אלא להפך.

אז מדוע אנחנו ממשיכים עם משהו שהוכח בוודאות שלא מסייע אלא מזיק?


מחקר נוסף על מסיכות קובע – לחובת מסיכות אין שום השפעה חיובית על מניעת תחלואה או הפחתת נטל על שרותי הבריאות.

המאמר התפרסם ב-Southern Medical Journal - https://doi.org/10.14423/smj.0000000000001294

מציג תוצאות של מחקר מעניין ביותר שנערך בטקסס ושבדק האם ישנה תועלת מחובת עטיית מסיכות.

מה שמעניין במחקר הוא שהחוקרים בחרו למדוד את אפקט חובת המסיכות בפרמטרים שקשורים במשאבים של מערכת הבריאות הציבורית.

למה זה מעניין? כי אנחנו כל הזמן שומעים את הטענה שחוסר ציות להנחיות המדינה (אם זה עטיית מסיכות או כל הנחיית קורונה) חשובה קודם כל כדי לא ליצור עומס מוגזם על מערכת הבריאות שעלולה להביא לקריסתה ולחוסר יכולת לטפל באנשים חולים. החוקרים לקחו כאמור מדדים של צריכת משאבי מערכת הבריאות – תפוסת מיטות בבית החולים, תפוסת מיטות בטיפול נמרץ ותפוסת מכונות הנשמה. כמו כן הם מדדו את מספר החיוביים ואת התמותה מקורונה. החוקרים ערכו השוואה במדדים אלה בתקופה לפני שהיתה חובת עטיית מסיכות לבין תקופה מקבילה אחרי שנכנסה חובת עטייה.

ומה הם מצאו? בכל אחד מהמדדים הנ"ל לא רק שלא חלה ירידה לאחר חובת המסיכות אלא אף נרשמה עלייה משמעותית.


מסקנת החוקרים

"We did not detect a decrease in hospital resource consumption, which was the primary reason for implementing measures targeted at limiting the rapid influx (i.e, methods sought to flatten the influx curve)." ".... We were unable to detect a reduction in per-population daily mortality, hospital bed, ICU bed, or ventilator occupancy attributable to the implementation of a mask order. "


בתרגום לעברית – "לא מצאנו הפחתה בצריכת משאבי בתי חולים שהיתה הסיבה המרכזית ליישום ההנחיות שנועדו 'לשטח את העקומה'...לא יכולנו להבחין בהפחתה במדדי התמותה לנפש, אישפוזים לטיפול נמרץ, תפוסת מיטות ומכונות הנשמה היכולות להיות משוייכות ליישום חובת המסיכות.."


חיזוק למסקנות אלו ניתן למצוא אם עושים השוואה של "מקרים" בין מדינות עם חובת מסיכות למדינות ללא חובה ברחבי ארה"ב. התמונה שמתקבלת היא זו –


ניתן לראות בעקומה הנ"ל שהמצב במדינות ללא חובת מסיכות הוא אפילו טוב במעט.


דוגמה משלימה לנקודה זו היא המדינה יוטה שבה הסירו את חובת עטיית המסיכות והדבר לא רק שלא הביא

לעלייה בתחלואה, אלא בדיוק להפך – לירידה. (מקור - https://boriquagato.substack.com/p/after-peak-covid-season?r=u3pn8&utm_campaign=post&utm_medium=email)גם שימוש במסיכות N-95 לא הביא לשום תועלת, כפי שניתן לראות במקרה של גרמניה –לסיכום - המחקר מטקסס מצטרף לעוד שורת מחקרים ונתונים מרחבי העולם שמוכיחים את מה שההיגיון הבריא של כל אחד כבר יודע – המסיכות לא נועדו לעזור להתמודד עם המחלה אלא אך ורק כדי ליצור מראית עין של מצב חרום ומגיפה נוראית.


אנא שתפו מידע חשוב זה עם בני משפחותיכם.


49 views0 comments

Comments


bottom of page