top of page

פטור ממסכה

Updated: Apr 10, 2022


סרטון הדרכה להורים


צו בריאות העם מגדיר בצורה מאוד ברורה את נושא הפטור.

מעיון בלשון הצו ניתן להבין כמה דברים חשובים ביותר –


1. הצו מכיר בעובדה שישנם אנשים שמתקשים בעטיית מסיכה ומאפשר להם להיות "חריגים" מחובת העטייה,

או במילים אחרות – לא לעטות מסיכה גם במקומות וחללים שהוגדרו שיש בהם חובת עטייה.


2. הצו מגדיר את הקטגוריות אשר נכנסות תחת הגדרת "קושי" או "מוגבלות" לעטות מסיכה ואלו הן – נפשית, שכלית או רפואית.

3. למרות שהצו מגדיר את הקטגוריות הפוטרות מעטייה, אין הצו מגדיר באופן מפורט מהם המאפיינים העונים על קטגוריות אלו, כלומר, יש פה הנחייה כללית ולא מפורטת.


4. כהמשך לנקודה 3, ופה אולי הנקודה החשובה מכולן – אין הצו מגדיר מנגנון אשר נותן "פטור" וחשוב אפילו מכך – אין הצו מסמיך אף גורם או רשות מטעם המדינה לדרוש, לקבל או אף לראות מסמך כלשהו המוכיח בדבר ה"פטור" או הקושי האמור.


במילים פשוטות ולסיכום – צו בריאות העם אשר מחייב עטיית מסיכה מגדיר במפורש שישנם אנשים הפטורים מחובה זו. הצו אינו מגדיר גורם או סמכות אשר מורשים או אמורים להנפיק מסמך רפואי או אחר המאשר לאדם הטוען לפטור שאכן הוא קיים (הקושי שבזכותו אדם פטור) וחשוב יותר מכך – אין הצו מסמיך כל גורם, כולל שוטר, פקח, מנהל בית ספר וכיו"ב – לדרוש לראות הוכחה על קיום הפטור!

המשמעות היא שכל אדם, בין אם ילד או מבוגר, פטור מעטיית מסיכה במידה ויש לו קושי נפשי, שכלי או רפואי לעטות מסיכה ואין לו שום חובת הוכחה לאף אדם לגבי קושי זה.

להלן נוסח הצו לעיונכם -


בפועל, מדינת ישראל ורשויותיה, כולל המגזר הפרטי אינם מקיימים ושומרים על לשון הצו.

אנו יודעים מעדויות רבות שבתי הספר דורשים לראות מסמך בדבר הפטור מילדים אשר פטורים מעטיית מסיכה ואינם מאפשרים להם לשמור על זכותם המוקנית להם על פי הצו ובאופן דומה בתי עסק רבים מפרים את הצו.


נושא זה עלה לדיון אל מול המדינה שנדרשה להבהיר את המצב המשפטי בענין זה.

נביא פה שתי דוגמאות חשובות שבהן המדינה השיבה לפונים אליה והבהירה את המצב באופן זהה למה שתואר לעיל.

דוגמה ראשונה – שאילתא של ח"כ מיכל וולדיגר לשר הבריאות ניצן הורוביץ.

דוגמה שניה –


תשובת משרד הבריאות לפנייתה של האגודה לזכויות האזרח בדרישה להבהרת הנושא.


פנייתכם בנושא חובת עטיית מסכה - תשובת משרד הבריאות לרעות שאער
.pdf
Download PDF • 514KB

לסיכום – אם אתם מתקשים לעטות מסיכה מכל אחת מהסיבות הנ"ל (ואגב – קושי נפשי בהחלט יכול להיות אצל כל אדם...) – הרי שאתם פטורים מעטיית מסיכה ואין לכם צורך בהשקעת זמן יקר בניסיון להשיג אישור רפואי או אחר על כך (אגב – רופאי המשפחה קיבלו הנחייה חד משמעית לא להנפיק פטורים).


בנוסף – אם מישהו דורש ממכם לראות "פטור" – אימרו לו שאין לו סמכות או זכות לבקש ממכם ועימדו על שלכם בנימוס ואסרטיביות.


לשימושכם נוסח ההודעה לבית ספר על פטור ממסכה וכן, המענה לבקשתם להציג פטור מרופא

הודעה לבית ספר על פטור ממסיכה
.docx
Download DOCX • 12KB

מענה לדרישה להציג פטור ממסיכה בבית ספר
.docx
Download DOCX • 13KB

569 views0 comments

Commentaires


bottom of page