top of page

אז איך הוחלט על כפיית עטיית המסכות?

Updated: Mar 28, 2022

במהלך השנתיים שחלפו מאז פרצה הקורונה לחיינו שמענו את מומחי משרד הבריאות מביעים דיעות שונות ולעיתים מנוגדות. במהלך חודש אפריל התראיינו מספר מומחים, ביניהם הפרופסור סיגל סדצקי, שהיתה אז הממונה על בריאות הציבור, כשהם מביעים התנגדות נחרצת לעטיית מסיכות בקרב הציבור הרחב. הנימוק לכך היה, שהמסיכות מביאות יותר נזק מתועלת היות והן משמשות מצע להתפתחות מיקרובים ואף נותנות תחושת ביטחון כוזבת


​בהמשך התחלנו לשמוע מסרים אחרים ולבסוף בתאריך ה- 12/4/20 נכנס לתוקף צו של משרד הבריאות המחייב עטיית מסיכות במרחב הציבורי

מה גרם אם כן למשרד הבריאות לשנות את גישתו ב-180 מעלות?

האם הובא לידיעת המומחים מידע חדש ששכנע אותם אחרת?

הצצה אל מאחורי הקלעים של קבלת החלטה זו, ניתן לקבל ממענה לבקשת חופש מידע שהגיש עו"ד גדי שילה. במענה מובאות כמה אנקדוטות מתוך דיוני הצט"מ בתאריכים 30.3.20 ו - 1.4.20 שעסקו בחובת עטיית מסיכה בציבור.

עיון במסמך מגלה שמומחי משרד הבריאות בעצמם אינם משוכנעים ביעילות המסיכות ומציינים שוב ושוב שהתועלת האפשרית היא ״בהעברת מסר חינוכי״ וב״השפעה פסיכולוגית״

מומחי משרד הבריאות טוענים ש״בהעדר בסיס מקצועי או עובדתי הצט"מ יתקשה לצאת עם המלצה להסתובב עם מסיכות. אין הוכחה מדעית מבוססת שהמסכה הורידה תחלואה״

עוד נאמר במסמך ש״קיים ספק לגבי היעילות של שימוש במסכה לצורך מניעת הדבקה״ ולפיכך מומלץ ש״הציבור יהיה מודע שאין הוכחה שזה מונע הדבקה״.


האם את/אתה הקורא מודעים לכך? האם משרד הבריאות דאג לפרסם זאת או שמא פעל הפוך ובניגוד להמלצה?

נראה שבאותו שלב לא היה שום דיון על התועלת-לכאורה של מסכות באוויר הפתוח ובמרחב הציבורי, למרות ששם התמקדו מאמצי הכפייה והאכיפה.

חובת המסכות הוטלה ללא בסיס מדעי כאמצעי השפעה פסיכולוגי, כדי להעביר את המסר ה״חינוכי״ השגוי שצריך וחייבים ליצור תחושת אימה ופחד שתעודד היענות וצייתנות

האם טרח משרד הבריאות לערוך דיון מחודש בנושא ולהביא לשולחן מחקר טרי שהתווסף מאז מרץ 2020?

האם ביצעו תהליך כלשהו של הערכת תרומת חובת העטייה בתקופה שחלפה?

האם דנו בנזקים?

את זאת איננו יודעים, שכן במסגרת המענה לבקשתו של גדי שילה לא נאמר דבר על כך ואפשר רק לשער שדיון כזה לא נערך.

לסיכום – מומחי הצט"מ סבורים שאין תועלת מוכחת לעטיית מסיכות ולמעשה הסיבות המרכזיות שבעטיין הוחלט על חיוב מסיכות הן פסיכולוגיות וחינוכיות


203 views0 comments

Comments


bottom of page